skip to Main Content
Menu
Vakantiegeld En Corona, Hoe Zit Het Precies?

Vakantiegeld en corona, hoe zit het precies?

Het uitbetalen van vakantiegeld

Iedereen die in Nederland werkt bouwt vakantiegeld op. Het bedrag wordt berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Door de uitbraak van het coronavirus zijn er in het bedrijfsleven echter veel dingen veranderd. Zo hadden we het eerder al over werving van nieuwe medewerkers tijdens de coronacrisis, maar u kunt ook vragen hebben wat betreft het vakantiegeld. Dit geld is een van de onderdelen van de zogenaamde NOW-regeling: de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Maar hoe zit het precies met deze regeling? Ontvangt u nog wel uw vakantiegeld? Wij vertellen er meer over. Bent u zelf ondernemer, en wilt zaken als het vakantiegeld uit handen geven aan een specialist? Wij raden u aan om dan eens contact op te nemen met een payrollbedrijf dat u hiermee kan helpen.

Uw vakantiegeld opbouwen

Medewerkers die bij een organisatie in loondienst zijn, ontvangen altijd een bepaald percentage aan vakantiegeld. Dit is een bedrag van minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris. Er zijn bedrijven die meer dan deze 8 procent uitkeren. Dat is afhankelijk van de specifieke arbeidsovereenkomst en de cao. Wat ook meegeteld wordt bij het berekenen van het vakantiegeld zijn de extra werkzaamheden die door een medewerker uitgevoerd worden. Denk hierbij onder andere aan de overuren die gedraaid worden. In het geval van ziekte loopt het opbouwen van vakantiegeld gewoon door. Echter kan het zo zijn dat een werkgever bij ziekte minder betaald. Dan is ook het vakantiegeld dat u over die periode opbouwt lager.

Vakantiegeld en de NOW-regeling

Het vakantiegeld wordt dus altijd tussen 1 juni en 31 mei berekend, wat ook betekent dat het rond deze periode uitgekeerd wordt. Echter zijn veel bedrijven in de knel geraakt door het coronavirus. Daarom heeft de regering de NOW-regeling getroffen: de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Hiermee wordt ondernemingen die het zwaar hebben in deze tijd een steuntje in de rug gegeven. Werkgevers die gebruik maken van de regeling, worden ook tegemoet gekomen wat betreft het vakantiegeld. Bovenop de loonsom komt dan 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies. Werkgevers mogen het vakantiegeld dan ook niet inhouden, tenzij de werkgevers en werknemers dit afspraken, zodat een plan gemaakt kan worden en het bedrijf kan voortbestaan.

Back To Top
×Close search
Zoeken